Wysokość zasiłków statutowych NSZZ "Solidarność"
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
    Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka:

    Zasiłek z tytułu zgonu członka Związku:

    Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny:


  500 zł

  300 zł

  150 zł