Witamy na stronie NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

  Nowe władze związkowe na kadencję 2018 - 2022

  Wybory 2018 do władz związkowych   -   Zgłaszanie kandydatów

  Uwagi KSN do projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  Stanowisko XII Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ Solidarność w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 19 września 2017 r.

  Wycieczki 2017:

    Szamotuły 3 czerwca
    Bieszczady 21-26 sierpnia

  Wywiad z Agnieszką Ziomek

  Relacja ze spotkania z Rektorem

  Wycieczki 2016:

    Wolsztyn 11 czerwca
    Wzdłuż Bugu - Podlasie Południowe 22-27 sierpnia

  Wybieramy Społecznych Inspektorów Pracy!

W dniu 9 czerwca 2016 roku o godz.8.30 w Auli UEP odbędzie się ogólnouczelniane zebranie wyborcze pracowników Uczelni w celu dokonania wyboru Społecznych Inspektorów Pracy na kadencję 2016 - 2020.
Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" zwraca się z apelem do wszystkich pracowników o udział w wyborach. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo i higiena warunków pracy zależy również od tego, jakiego wyboru dokonamy!
Zasady dokonywania wyborów.


  Zaproszenie na konferencję pt. "Partycypacja versus Demokracja", która odbędzie się w dniu 11 maja 2016 roku (środa).

  Z głębokim żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 13.stycznia 2016 r odeszła od nas        śp. Maria Przygodzka.

  Zaproszenie na Spotkanie Opłatkowe 12.01.2016r.

  Z głębokim żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2015 roku

odeszła od nas śp. prof. dr hab. Ewa Bittnerowa, przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego (wówczas Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu w latach 1992-2002. Pogrzeb odbył się w dniu 3 grudnia na cmentarzu Miłostowo.


  Dr hab. Eryk Łon członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Z przyjemnoœcią informujemy, że w dniu 16 października 2015 roku nasz związkowy kolega dr hab. Eryk Łon otrzymał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy akt powołania na członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Członkowie Rady mają stanowić gremium konsultacyjno-doradcze Prezydenta w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa. Nasz kolega Eryk będzie działał w sekcji "Gospodarka, praca, przedsiębiorczość". Serdecznie gratulujemy!


  Zebranie Komisji Uczelnianej 22.09.2015r.

  Porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników UEP od 1 stycznia 2015 roku

  Wycieczki 2015:

    Cysterskim szlakiem 23 maja

    Opolszczyzna 24-29 sierpnia


  Pismo Przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. Statutu dotyczące opinii Związku w sprawie projektu nowego Statutu UEP

  Zebranie Komisji Uczelnianej 4.03.2015r.

Zebranie dotyczyło głównie jednej sprawy – opinii Komisji dotyczącej projektu nowego Statutu UEP w związku ze zmianą Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 11 lipca 2014 roku. Po długiej dyskusji sformułowano opinię, która została przekazana JM Rektorowi oraz Senackiej Komisji ds. Statutu.


  Zebranie Komisji Uczelnianej 3.02.2015r.

  Serdecznie gratulujemy!

Z przyjemnością informujemy, że nasza koleźanka dr hab. Agnieszka Ziomek została wybrana do Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na kadencję 2014-2018.


  Komu potrzebne są związki zawodowe? - wywiad z dr hab. Agnieszką Ziomek

  Zaproszenie dla wszystkich członków uczelnianej organizacji NSZZ "Solidarność"

  Zebranie Komisji Uczelnianej 11.06.2014r.

  Zebranie Komisji Uczelnianej 18.09.2014r

W dniu 18 wrzeœnia 2014 roku odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim zebranie Komisji Uczelnianej. Omówiono przebieg negocjacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń dla pracowników z dotacji ministerialnych. Zwrócono uwagę, że dla nie-nauczycieli udało się wynegocjować lepszą relację częœci obligatoryjnej podwyżek do części uznaniowej (65% do 35%), niż było to w pierwszej propozycji podwyżek ze strony Władz Uczelni (50% do 50%). Omówiono również ostatnie zmiany w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i ich wpływie na interesy pracownicze (eliminacja zapisu o prawie do tworzenia ponadzakładowych układów zbiorowych). Ewelina Szajba i Agnieszka Ziomek zdały relację z Uniwersyteckiego Forum Związkowego w Łodzi.


  Porozumienie w sprawie podwyżek płac

  Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" (wspólnie z ZNP) w sprawie prośby Rektora
     o zgodę na zmniejszenie odpisu na ZFŒS w 2014 roku.


  Wyniki wyborów nowych władz związkowych na kadencję 2014-2018.

  Wybory nowych władz związkowych na kadencję 2014-2018.

  Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
     o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
     oraz niektórych innych ustaw (w wersji z dnia 17 stycznia 2014 r.)


  Spotkanie Opłatkowe

 Wycieczki planowane w 2014 roku: Wielkopolskim szlakiem - w maju oraz Kaszuby Północne   - w sierpniu

  Apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie Ogólnopolskich Dni Protestu

  Porozumienie w sprawie podwyżek

  Oświadczenie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie podwyżek

 Zaproszenie na wycieczki: Poznajemy Kujawy i Ziemię Twórców (sobota 25.05.2013)
     oraz Beskid Sądecki (26 - 31.08.2013)


  Uchwała KK nr 2/2013 ws. działań Związku wobec polityki rządu

  Zapraszamy na Spotkanie Opłatkowe w dniu 10 stycznia 2013 roku

  Obchody rocznicy 13 grudnia

  Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla publicznego szkolnictwa wyższego Tygodnik "Solidarność" Nr 28 (1237) 6 lipca 2012

  Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" UEP zaprasza na wycieczkę na Mazury w dniach 6 - 11 sierpnia 2012 r.

  Apel KSN NSZZ "Solidarność" oraz RSWiN ZNP o ratowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

  Społeczny Inspektor Pracy na kadencję 2012-2016

Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 2012r. Społecznym Inspektorem Pracy z ramienia NSZZ "Solidarność" na kadencję 2012-2016 został dr hab. Jerzy Olszewski, prof. UEP w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej.


  Wybieramy Społecznych Inspektorów Pracy!

W dniu 16 kwietnia 2012 roku o godz. 11.00 w sali 236 gmachu głównego odbędzie się ogólnouczelniane zebranie wyborcze pracowników Uczelni w celu dokonania wyboru Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2012 - 2016. Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" zwraca się z apelem do wszystkich pracowników o udział w wyborach. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo i higiena warunków pracy zależy również od tego, jakiego wyboru dokonamy!
Zasady dokonywania wyborów


  zapraszamy na Spotkanie Opłatkowe w dniu 12 stycznia 2011 roku

  30. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego. Obchody w Poznaniu

  Relacja z posiedzenia Komisji ds. Płac przy Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

  Spotkanie z prorektorem prof. Jackiem Mizerką

  Program wycieczki Szlakiem Piastowskim

  Program wycieczki na Bukowinę

  Zaproszenie na Spotkanie Opłatkowe

  Zapraszamy na Spotkanie Zaduszkowe

  Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 12 października 2010 roku odeszła
      od nas koleżanka związkowa ś.p. Elżbieta Zborowska


  Poznańskie obchody 30-tej rocznicy powstania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

  22 maja 2010 roku zmarł prof. zw.dr hab. Zbigniew Czerwiński

  Stanowisko, jakie przyjęła Komisja Uczelniana w sprawie wyborów prezydenta RP

  Planowana wycieczka 'Śladami Mickiewicza' w dniu 15. maja


  10.04.2010 - Katastrofa pod Smoleńskiem

    Przemówienie Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Janusza Śniadka,
    Poznaniacy oddali hołd ofiarom katastrofy.


  18.03.2010 - Wybory do władz związkowych w Uczelni na kadencję 2010-2014

Skład nowej Komisji Uczelnianej.


  Spotkanie Opłatkowe 2009

  Podwyżki wynagrodzeń pracowników UEP

Protokół uzgodnień z dnia 10 listopada 2009 roku,
Relacje wynagrodzeń w grupach pracowniczych w 2008 roku.


  Protokół uzgodnień z dnia 21 lipca 2009 roku.

Zasady podziału dodatkowej dotacji stacjonarnej z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń.


  Sierpniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego i okolic.


  8.06.2009 Komunikat o podwyżkach w 2009 r.


  Program

      poznańskich obchodów 20. rocznicy pierwszych po wojnie wolnych wyborów w Polsce  16.05.2009 wycieczka "Szlakiem Adama Mickiewicza".   Zdjęcia z wycieczki


  7.04.2009 wykład prof. Władysława Balickiego

Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" serdecznie zaprasza pracowników, studentów i emerytów UEP na wykład profesora Władysława Balickiego pt. "Siła i bezsiła Służby Bezpieczeństwa PRL - refleksje po lekturze moich teczek". Wykład odbędzie się 7 kwietnia 2009 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali 236 gmachu głównego Uczelni.  23.03.2009 opinia "Solidarności"

dotycząca odstąpienia od przyznawania podwyżek wynagrodzeń w okresie przedemerytalnym na szczególnych zasadach.  9.01.2009 Spotkanie Opłatkowe.

Tegoroczne Spotkanie Opłatkowe organizowane przez KU NSZZ "Solidarność" dla społeczności akademickiej Uczelni było o tyle szczególne, że po raz pierwszy spotkaliśmy się jako społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (oficjalnie Uniwersytetem Ekonomicznym zostaliśmy dwa tygodnie wcześniej, 27 grudnia 2008 roku). Po powitaniu przez Przewodniczącą Komisji Uczelnianej Związku głos zabrali honorowi goście. JM Rektor prof. Marian Gorynia mówił m.in. o wyzwaniach, jakie stoją przed Uczelnią nie tylko w związku ze zmianą nazwy, a Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosław Lange wspomniał o działaniach prowadzonych w ostatnim czasie przez Związek i zadaniach na najbliższą przyszłość. Krótką homilię nawiązującą do narodzin Jezusa wygłosił ojciec Wojciech Ciak, karmelita bosy, który pobłogosławił również opłatki leżące na stołach. No i wtedy nastąpiła najważniejsza część uroczystości - wzięliśmy opłatek do ręki i dzieląc się nim z wszystkimi wokół, złożyliśmy sobie świąteczno-noworoczne życzenia.
Wielką niespodziankę sprawiła nam pani Maria Królska, organizatorka i współautorka świątecznej wieczerzy. W pewnej chwili na salę wjechał wielki tort w kształcie gwiazdy betlejemskiej i z napisem "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu". Pierwszego cięcia tortu dokonał Jego Magnificencja Rektor inaugurując w ten sposób obchody związane z przekształceniem Akademii w Uniwersytet. W trakcie całego spotkania rozbrzmiewały kolędy. Najpierw wysłuchaliśmy kilku kolęd w profesjonalnym wykonaniu chóru "Sonantes", a później śpiewali już prawie wszyscy, poddając się niepowtarzalnemu świątecznemu nastrojowi.  Opinie

      o projekcie budżetu państwa na 2009 rok w części dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego  Bilety na koncert w Farze Poznańskiej

W dniu 16 października (czwartek) o godz. 19.00 w Farze Poznańskiej odbędzie się koncert organizowany przez Filharmonię Poznańską z okazji 30. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Bilety w cenie 15 zł można nabyć w sekretariacie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" pok.133, gmach główny, tel. 92-40 (pierwszeństwo mają członkowie Związku).
Program koncertu  Spotkanie powycieczkowe "Pomorze Zachodnie" w pon.13.X. godz.15:00, Klub Profesorski.


  Zasady podwyżek i awansów dla pracowników AEP niebędących nauczycielami akademickimi
      Protokół uzgodnień z dnia 28.08.2008 roku.  Podwyżki wynagrodzeń pracowników AEP

      Protokół uzgodnień z dnia 17 lipca 2008 roku.  31. sierpnia 2008. Dzień Solidarności i Wolności. Program obchodów.


  29. sierpnia 2008, Warszawa. Ogólnopolska manfestacja NSZZ "Solidarność"

      Dowiedz się więcej.  Wycieczka na Pomorze Zachodnie - sierpień 2008


  Społeczni Inspektorzy Pracy na kadencję 2008 - 2012

Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2008 roku Społecznymi Inspektorami Pracy w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kadencję 2008-2012 zostali: z ramienia NSZZ "Solidarność" - dr hab. Jerzy Olszewski, prof. AE w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego - Wojciech Foltyński, pracownik Działu Technicznego.  Spotkanie z JM Rektorem

19 lutego 2008 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność". Posiedzenie odbyło się w poszerzonym składzie, a naszym gościem specjalnym był JM Rektor prof. dr hab. Witold Jurek. Pan Rektor w krótkim wystąpieniu podzielił się z nami uwagami na temat zmian, jakie zaszły w Uczelni w ciągu kilku ostatnich lat. W większości były to zmiany mające na celu zwiększenie potencjału naukowego pracowników i poprawy jakości kształcenia. Uczestników dyskusji, jaka wywiązała się po wystąpieniu JM Rektora, interesowała przede wszystkim sytuacja materialna pracowników. Padały pytania o podwyżki, fundusz socjalny, ale także o możliwości poszerzenia współpracy Władz Uczelni z działającymi na terenie Uczelni związkami zawodowymi. Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Komisji podziękowała Panu Rektorowi za poświęcony czas i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Jednocześnie złożyła gratulacje z okazji uzyskania przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu wyróżnienia w konkursie "Pracodawca przyjazny pracownikom".  Wyróżnienie dla Akademii Ekonomicznej  Poznaniu

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu znalazła się wśród wyróżnionych w konkursie "Pracodawca przyjazny pracownikom". Konkurs, mający na celu promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy w Polsce, zorganizowała Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", a honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP. 4 lutego 2008r podczas obrad Zarządu Regionu przewodniczący wielkopolskiej "Solidarności" Jarosław Lange wręczył uroczyście certyfikat potwierdzający wyróżnienie w konkursie, prorektorowi AEP prof. dr. hab. Markowi Ratajczakowi. W uroczystości wzięła także udział przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" w AEP - Ewelina Szajba.
Zdjęcia z uroczystości  Spotkanie Opłatkowe - 4 stycznia 2008r

Tradycyjnie już w okresie świąteczno-noworocznym Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" zorganizowała - przy wsparciu finansowym władz Uczelni - Spotkanie Opłatkowe. W świątecznie przystrojonej sali, przy stołach zastawionych potrawami typowymi dla polskiej Wigilii zasiedli zarówno pracownicy, jak i emeryci Akademii. Zebranych przywitała przewodniczšca KU NSZZ "Solidarność" Ewelina Szajba. Honorowymi gośćmi Spotkania byli JM Rektor prof. dr hab. Witold Jurek oraz przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosław Lange, którzy w krótkich wystąpieniach podsumowali działalność Uczelni i Związku w minionym roku. Zaproszenie do wspólnego stołu przyjęli również Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz i Kwestor Uczelni, były rektor Akademii prof. Bohdan Gruchman, zastępca Przewodniczącego Regionu Wielkopolska Marek Wiza, a także przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UAM Krystyna Andrzejewska.
W nastrój wigilijnego wieczoru wprowadził nas najpierw - śpiewając piękne polskie kolędy - chór "Sonantes" Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a później Karmelita Ojciec Wojciech, który przypomniał słowa Ewangelii o narodzinach Jezusa i pobłogosławił opłatki leżące na stołach.
Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia: zdrowia, szczęścia, realizacji planów życiowych i zawodowych, życzliwych ludzi wokół siebie i wszelkiej pomyślności.
No a potem rozpoczęła się świąteczna uczta - na stołach pojawił się gorący barszcz serwowany m.in. osobiście przez panią Marię Królską słynącą ze swojej znakomitej kuchni. Śledź pod pierzynką, ryba po grecku, sałatki, świąteczne ciasta szybko znikały z talerzy. A gdy pierwszy głód został nasycony, uczestnicy Spotkania spontanicznie zaczęli śpiewać kolędy - najpierw nieśmiało, potem coraz głośniej. Atmosfera była prawdziwie ciepła i świąteczna!  Zebranie Komisji Uczelnianej

W dniu 13 grudnia (czwartek) o godz. 14.30 w Klubie Pracowniczym na II piętrze Gmachu Głównego odbyło się zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność". Przedmiotem obrad były bieżące sprawy pracownicze oraz ostatnie przygotowania do Spotkania Opłatkowego. Bezpośrednio po zebraniu członkowie Komisji udali się pod Pomnik Poznańskiego Czerwca, gdzie złożyli kwiaty w hołdzie ofiarom stanu wojennego.  Wykład dr. Eryka Łona

Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" Akademii Ekonomicznej w Poznaniu serdecznie zaprasza na otwarte posiedzenie, na którym dr Eryk Łon (adiunkt w Katedrze Bankowości AEP) wygłosi wykład pt. "Fundusze Odpowiedzialności Społecznej jako atrakcyjna lokata kapitału". Wykład odbędzie się w środę, dnia 21 listopada o godz. 15.30 w sali 236 gmachu głównego Uczelni (II piętro).  Zebranie Komisji Uczelnianej

W dniu 15 listopada (czwartek) o godz. 14.30 w Klubie Pracowniczym na II piętrze Gmachu Głównego odbędzie się zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność". W trakcie obrad będą rozpatrywane bieżące sprawy związkowe zgłoszone przez członków Związku, omówione zostaną zasady przyznania nagród rektorskich za osiągnięcia w minionym roku akademickim oraz przygotowania organizacyjne do tradycyjnego Spotkania Opłatkowego naszej społeczności akademickiej.  Zebranie Komisji Uczelnianej

W dniu 9 października o godz. 14.30 w Klubie Pracowniczym na II piętrze Gmachu Głównego odbędzie się zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" inaugurujące działalność Komisji w roku akademickim 2007/2008. Oprócz spraw bieżących (m.in. przyjęcie nowych członków do Związku, rozpatrzenie wniosków o zapomogę) przedyskutujemy nowy regulamin rozdziału nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich oraz możliwości poszerzenia zakresu działania prowadzonego przez nas Funduszu Pomocy Dzieciom na działalność paliatywną.  Bilety na film "KATYŃ"

Informujemy, że Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" ma możliwość zakupu dla pracowników Uczelni biletów ulgowych na film "Katyń". Cena biletu ulgowego: 11 zł.   Miejsce: kino Cinema City (Plaza). Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do sekretariatu "Solidarności" w godz. 7.30 - 13.30; tel. 92-40  Zebranie Komisji Uczelnianej

Ostatnie w bieżącym roku akademickim zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" odbędzie się 19 czerwca 2007r (wtorek) o godz. 14.30 w Klubie Pracowniczym na II piętrze Gmachu Głównego. W zebraniu wezmą udział przedstawiciele naszego Związku w Radach Wydziałów Uczelni. Przedstawią oni krótkie sprawozdania z posiedzeń poszczególnych Rad. Podsumujemy również naszą działalność związkową w roku akademickim 2006/2007.  Proponowane zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


  Zebranie Komisji Uczelnianej

22 maja 2007r (wtorek) o godz. 14.30 w Klubie Pracowniczym na II piętrze Gmachu Głównego odbędzie się zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność". W porządku obrad jest przewidziana m.in. relacja ze spotkania przedstawicieli Komisji Zakładowych Uczelni Miasta Poznania z przewodniczącą KZ NSZZ "Solidarność" UAM, a także dyskusja na temat bieżących problemów zatrudnieniowo-płacowych dotyczących pracowników naszej Uczelni.  Program poznańskich obchodów 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Godz. 10.00

Bezpośrednio po mszy św.

Ok. godz. 12.00

Ok. godz. 12.15

Msza św. W Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła (Ostrów Tumski)

Przemarsz trasą: ul. Ostrów Tumski, Most B.Chrobrego, ul. Chwaliszewo, ul. Wielka, Stary Rynek

Wystąpienie Prezydenta Miasta Poznania (Ratusz)

Składanie kwiatów przy posągu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Sali Sądowej Ratusza  Zebranie Komisji Uczelnianej

24 kwietnia 2007r (wtorek) o godz. 14.30 w Klubie Pracowniczym na II piętrze Gmachu Głównego odbędzie się zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność". Na zebraniu będą omawiane bieżące sprawy pracownicze, m.in. jest przewidywana dyskusja nad procedurą przyznawania dodatków specjalnych ze względu na szkodliwość wykonywanej pracy oraz nad zasadami przyznawania nagród rektorskich dla pracowników dydaktycznych.  Zebranie Komisji Uczelnianej

20 marca 2007r (wtorek) o godz. 14.30 w Klubie Pracowniczym na II piętrze Gmachu Głównego odbędzie się zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność". Tematem obrad będą przede wszystkim bieżące sprawy pracownicze, w tym m.in. dyskusja nad projektem nowego regulaminu rozdziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Będzie też okazja do porozmawiania o programie rabatowym "Profit Club", który KM NSZZ "Solidarność" w Volkswagen Poznań przygotowała dla wszystkich członków "Solidarności" w Wielkopolsce.


  Pielgrzymka do Rzymu


  Zebranie Komisji Uczelnianej

Kolejne zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" odbędzie się 13 lutego 2007r (wtorek) o godz. 14.30 w sali 103 Gmachu Głównego (przy Rektoracie). Gościem zebrania będzie przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosław Lange. Głównym tematem spotkania z Panem Przewodniczącym będą planowane kierunki działań NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska na najbliższą kadencję oraz płaszczyzny współpracy naszej organizacji związkowej z Regionem.  Zebranie Komisji Uczelnianej

Pierwsze w tym roku zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" odbędzie się 9 stycznia (wtorek) o godz. 14.30 w Klubie Pracowniczym na II piętrze Gmachu Głównego. Tematem obrad będą m.in. bieżące sprawy zatrudnieniowo-płacowe oraz ustalenie planów działania poszczególnych zespołów tematycznych na najbliższy okres.  50. rocznica


Obchody 50. rocznicy Czerwca 1956


ROZSTRZELANO MOJE SERCE


Chciałam o kulturze napisać
naprawdę inteligentnie,
lecz zaczęły kule świstać
i szyby dygotać i pękać.

"Pochyliłam się" - jak każe przepis -
nad dziejami dwudziestolecia,
ale z pióra kleks czerwony zleciał
i kartki ktoś krwią pozlepiał.

Rym się na gromadkę zwlókł,
jest go dosyć... Tyle pokoleń...
Lecz zbryzgano mózgiem bruk
i bruk się wzdyma powoli.

Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga
i do zapytań ośmiela -
- "Czemu zawsze rządzi inteligent,
a do robotników się strzela?"Niemy dotąd warknął koci łeb,
splunęła granitowa kostka:
"Znowuśmy się dali wziąć na lep,
położono nas - jak zawsze - mostem".

A ja na tym moście jak kiep
do essayu oczy przysłaniana.
Krew nie płynie już, już tylko skrzep...
Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.

O kulturze... Próba wzniosłych syntez,
artystycznych intuicji zgranie...
Ja nie mogę... Ani kwarty, ani kwinty.
Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.

Ni gorące ono, ni zimne.
Szkoda kul. Szkoda leków na nie.
Moje serce - wszak to tylko rymy...
Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.

Kazimiera Iłłakowiczówna 4 VII 1956 r.
  1. maja,   3. maja,   8. maja...


Barwy narodowe

Biało-krwawy,
Krwawo-biały, lniany
Opatrunku, który zwiesz się: sztandar,
Coś się z wielkim krwotokiem uporał!
Wiatr rozwija ten dokument rany,
Wznosi w górę bohaterski bandaż,
Tę pamiątkę,
Ten dług
I ten morał.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska