KRONIKA DZIAŁALNOŚCI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
 AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU 
rok 2006
15.12.   Doroczne spotkanie opłatkowe
  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" zorganizowała przy wsparciu finansowym władz Uczelni, tradycyjne Spotkanie Opłatkowe dla społeczności akademickiej naszej Uczelni. Przy wspólnym stole spotkaliśmy się wszyscy razem - pracownicy, emeryci i studenci - dzieląc się opłatkiem i składając sobie bożonarodzeniowe życzenia. Honorowymi gośćmi Spotkania byli JM Rektor prof. dr hab. Witold Jurek oraz Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosław Lange. W Spotkaniu uczestniczyli również prorektorzy: prof. dr hab. Marian Gorynia i prof. dr hab. Marek Ratajczak, dziekani: prof. dr hab. Emil Panek, prof. dr hab. Alfred Janc, prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, a także były wieloletni Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Bogdan Klepas.
  Po krótkich wystąpieniach Rektora i Przewodniczącego Regionu wysłuchaliśmy kilka pięknych kolęd w wykonaniu chóru akademickiego "Sonantes" pod dyrekcją pani Hanny Malickiej. Wieczerzę wigilijną przygotował zespół pani Marii Królskiej znanej ze znakomitej kuchni. Nic więc dziwnego, że po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń wszyscy ochoczo przystąpili do próbowania potraw. Potem jeszcze były długie rozmowy przy stole przeplatane wspólnym śpiewaniem znanych polskich kolęd.
28.11.   Zebranie Komisji Uczelnianej
  Dyskusja nad efektywnością nauczania języków obcych w Uczelni i kryteriami przyznawania nagród dla lektorów za ich osiągnięcia dydaktyczne.
14.11.    Spotkanie Zaduszkowe
  Listopad jest miesiącem, w którym częściej niż zwykle wracamy myślami do tych, których już z nami nie ma. W  latach 2000 – 2006 z naszego związkowego grona odeszli: płk. Albin Mańkowski, prof. Jerzy Wolniak, prof. Jerzy Unolt, prof. Jerzy Kowalak, mgr Monika Wasilewska, Elżbieta Włodarek, mgr Kazimierz Szczepaniak, Zofia Gawrecka, Krystyna Marczak, Czesław Fabiś, Barbara Chełmińska, prof. Mieczysław Przedpelski, mgr Lucyna Montewska.
Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" zorganizowała Spotkanie Zaduszkowe, podczas którego przy świecach i muzyce wymienionych wyżej Zmarłych wspominali przyjaciele, rodzina, znajomi. 
11.11.   Uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości – 
  Udział w uroczystościach naszego pocztu sztandarowego.
17.10.   Zebranie Komisji Uczelnianej
  Spotkanie z przewodniczącym ZNP przy Akademii Ekonomicznej dr. Włodzimierzem Dymarskim
– dyskusja na temat form współdziałania naszych Związków na rzecz społeczności akademickiej Uczelni.
19.09.   Zebranie Komisji Uczelnianej 
  Spotkanie z Przewodniczącym Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Wielkopolska
w latach 1996 - 2006 Bogdanem Klepasem – wspomnienia z działalności związkowej.
31.08.   Poznańskie uroczystości rocznicy Polskiego Sierpnia 81 
  Udział w uroczystościach naszego pocztu sztandarowego.
13-19.08.   Wycieczka w Bieszczady
  Wycieczka została zorganizowana przez Komisję Uczelnianą dla pracowników i emerytów Uczelni. Oprócz wędrowania bieszczadzkimi szlakami uczestnicy wycieczki zwiedzali również interesujące miejsca leżące na trasie przejazdu: Częstochowę z Jasną Górą, Jamną z ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego "Respublica Dominicana", Komańczę z klasztorem Nazaretanek, podziemia w Jarosławiu, zamek w Łańcucie i Starówkę w Sandomierzu. Dodatkową atrakcją wycieczki był jednodniowy pobyt we Lwowie.
05.07.   Zebranie Prezydium Komisji Uczelnianej
  Wybór przedstawicieli Związku do Rad Wydziału naszej Uczelni.
30.06.-06.07.   Szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera dla osób poszukujących pracy 
  Szkolenie odbyło się z inicjatywy Komisji Uczelnianej. Uczestnictwo w szkoleniu było bezpłatne, a zajęcia poprowadzili członkowie naszego Związku. Laboratorium komputerowe, w którym odbywały się zajęcia  nieodpłatnie dla celów szkolenia udostępniły władze naszej Uczelni.
29-30.06.   Walne zebranie delegatów Regionu Wielkopolska   NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
  Udział Delegata Komisji Uczelnianej dr Sławomira Jankiewicza oraz obserwatora dr Marka Mocka.
28.06.    Uroczyste obchody 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca’56 
  Udział w obchodach naszego pocztu sztandarowego oraz delegacji Komisji Uczelnianej i pozostałych członków Związku.
20.06.   Zebranie Komisji Uczelnianej 
  Dyskusja nad projektem „Reforma struktury organizacyjnej Uczelni” przedstawiona przez prof. dr hab. Jerzego Tarajkowskiego.
12.06.    Opinia Komisji Uczelnianej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w sprawie projektu Statutu Uczelni  
  Prace nad Statutem Uczelni trwały od stycznia do czerwca 2006 roku. Komisja Uczelniana na bieżąco przekazywała swoje uwagi Komisji Senackiej ds. Statutu.  Treść opinii 
5-7.06.   Walne zebranie delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
  Udział delegatki Komisji Uczelnianej dr Agnieszki Ziomek.
16.05.   Zebranie w  UAM Komisji Zakładowych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” uczelni miasta Poznania 
  Zebranie było poświęcone dyskusji nad projektami nowych statutów uczelni oraz wymianie poglądów na temat zapisów, jakie powinny znaleźć się w statutach, a w szczególności tych, które dotyczą warunków zatrudniania i zwalniania pracowników. Za szczególne ważne uznano, aby wprowadzane zmiany nie powodowały pogorszenia warunków zatrudnienia tych osób, które były pracownikami uczelni z chwilą wejścia w życie nowych statutów.
15.05.   Uruchomienie strony internetowej Związku
   
09.05.   Zebranie Komisji Uczelnianej
  Uroczyste nadanie tytułu Honorowego Członka Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” dla zasłużonych działaczy Związku:
prof. Zbigniewa CZERWIŃSKIEGO i prof. Stanisława WIERZCHOSŁAWSKIEGO.
03.05.   Uroczystości rocznicy Konstytucji 3 Maja
  Udział w uroczystościach naszego pocztu sztandarowego
21.04.   Pogrzeb ś.p. prof. Jerzego  WOLNIAKA – członka Związku
  Udział naszego pocztu sztandarowego w ostatniej drodze Profesora.
04.04.   Zebranie Komisji Uczelnianej
  Pierwsze zebranie w nowym składzie - wybór PREZYDIUM KOMISJI i ustalenie planu działania na najbliższe miesiące.
23.03.   Zebranie wyborcze członków Związku
  Absolutorium i wybory do Władz Związku w AEP.
07.03.   Zebranie Komisji Uczelnianej
  Przygotowanie wyborów do władz NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” AE w Poznaniu.
11.03.    Droga Krzyżowa ludzi pracy miasta Poznania
  Udział naszego pocztu sztandarowego oraz uczestnictwo członków Związku.
21.02.    Zebranie Komisji Uczelnianej
  Spotkanie z JM Rektorem prof. dr hab. Witoldem Jurkiem  – dyskusja nad planami rozwoju Uczelni na najbliższe lata w różnych aspektach jej działania.
21.01.    Pogrzeb ś.p. Prof. Jerzego UNOLTA
  Udział naszego pocztu sztandarowego w ostatniej drodze Profesora.
10.01.   Zebranie Komisji Uczelnianej
      Przyjęcie nowych członków w poczet Związku.